judi

Collection of published entries at Expert Advisor EA-50Only one post found
NEWS

KAJIAN & RUJUKAN TRADING FOREX DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM

1⃣▪ FATWA DEWAN SYARI'AH MUI : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No 28 Tahun 2002 Dengan Transaksi "SPOT" di PERBOLEHKAN. ▪SPOTTransaksi jual beli forex yang diharuskan selesai dalam hari yang sama.Apabila ada keterlambatan tidak boleh lebih dari 2 hari. ✅ YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN : ▪SWAPBiaya yang muncul kare Continue reading KAJIAN & RUJUKAN TRADING FOREX DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM ...